Category: You are what you read

คนเราจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับ
หนังสือที่เราอ่าน
คนที่เราคบ
สังคมที่เราอยู่
กิจกรรมที่เราทำ

อ่านหนังสือ อาจารย์ในร้านคุ้กกี้

อาจารย์ในร้านคุ้กกี้เล่มนี้ได้มาจากกิจกรรมแลกกันอ่านกับเพื่อนในที่ทำงาน โดยพวกเรามีกำหนดส่งต่อหนังสือกันในทุกๆ วันพฤหัสบดี ซึ่งตอนนี้กำลังเข้าสู่สัปดาห์ที่ 16 แล้ว

Tagged with: ,
Top