งานนี้จัดขึ้นที่ซีคอนบางแค ก็มันใกล้บ้านเนาะ โดยงานจัดตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 56 ถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 56 ซึ่งแน่นอนในวันอาทิตย์ที่มีกิจกรรมแบบนี้คนย่อมมหาศาลอยู่แล้ว เลยได้มาเพียงไม่กี่ภาพเท่านั้น