Tag: Nokia Lumia 920

ตะลอนชิม Bar B Q Plaza Seacon Square บางแค

เริ่มรีวิวแรกอย่างเร้าใจด้วยบาบีกอน อิอิ มาดูกันวันนี้เราจะกินอะไรบ้่าง

Tagged with: , ,
Top