อาจารย์ในร้านคุ้กกี้เล่มนี้ได้มาจากกิจกรรมแลกกันอ่านกับเพื่อนในที่ทำงาน โดยพวกเรามีกำหนดส่งต่อหนังสือกันในทุกๆ วันพฤหัสบดี ซึ่งตอนนี้กำลังเข้าสู่สัปดาห์ที่ 16 แล้ว