อาจารย์ในร้านคุ้กกี้เล่มนี้ได้มาจากกิจกรรมแลกกันอ่านกับเพื่อนในที่ทำงาน โดยพวกเรามีกำหนดส่งต่อหนังสือกันในทุกๆ วันพฤหัสบดี ซึ่งตอนนี้กำลังเข้าสู่สัปดาห์ที่ 16 แล้ว

หากย้อนไปเมื่อ 3-4 เดือนก่อน เราก็คงจะพูดคุยกันว่า New year resolution ของแต่ละคนคืออะไรกันบ้าง ซึ่งในงาน Town hall ของที่ทำงาน ก็มีพูดคุยกันในเรื่องนี้ และก็โดนจิ้มเพื่อถามว่า New year resolution คืออะไร